Církev jako bezpečné místo pro oběti domácího násilí

Církev jako bezpečné místo pro oběti domácího násilí

domácí násilí je problém, který má dopad na všechny oblasti společnosti

Abychom mu udělali přítrž, musí spolupracovat celá komunita a církev je její nedílnou součástí. Především násilí na ženách je mnohem větší problém, než je obecně známé.

Je těžké si připustit, že k domácímu násilí může docházet i v našich církevních společenstvích

ale je životně důležité, abychom před tímto fenoménem nezavírali oči. To, jak na tyto případy reagujeme, utváří kulturu našich sborů a má obrovský dopad na ty, kteří v našich společenstvích a sborech domácí násilí zažili.

Pozvánka na webinář nejen pro pastorační pracovníky

Domácí násilí, jeho prevence a řešení v církvi

15. září 2023, v 17.30

Během webináře se zaměříme na to, jak efektivně reagovat na případy domácího násilí, poskytnout pomoc a podporu postiženým a dále na to, jak se vyvarovat nejtypičtějších chyb. Krátce vám představíme i zmíněný materiál a bude prostor pro společnou diskusi a kazuistiku řešení konkrétního případu v rámci církve.

Mgr. Ráchel Bícová, vedení webináře

Ing. Lubomír Ondráček, kazuistika

Příručka ke stažení

Domácí násilí, jeho prevence a řešení v církvi

Tento průvodce nastiňuje problematiku domácího násilí a možnosti, jak na ně vhodně reagovat, pokud se s ním setkáme v církvi. Nejedná se tedy o kompletní zdroj informací a dovedností, jak reagovat na situaci domácího násilí nebo individuálně pracovat s tím, kdo se ho dopouští. Vždy doporučujeme, předat dotyčného do péče místních odborníků na tuto problematiku, spolupracovat s nimi a současně poskytovat dobře informovanou pastorační péči.