Co je domácí násilí

Domácí násilí není jen fyzické násilí. Jde o ovládání oběti intimním partnerem. Patří sem jakékoli chování, které někoho děsí, zastrašuje, terorizuje, manipuluje, zraňuje, ponižuje, ubližuje mu nebo ho obviňuje. Incidenty jsou zřídka ojedinělé a obvykle se stupňují co do četnosti a závažnosti. Domácí násilí může vyvrcholit vážným fyzickým zraněním nebo smrtí.

Domácí násilí může postihnout kteréhokoli člověka jakékoli rasy, věku, sexuální orientace, víry, třídy nebo pohlaví. Může k němu docházet v rámci různých vztahů včetně párů, které jsou sezdané, žijí spolu nebo spolu chodí. Četnost a závažnost domácího násilí se může výrazně lišit. Jediným stálým prvkem domácího násilí je však důsledná snaha násilníka udržet si nad obětí moc a kontrolu. Obětí domácího násilí se může stát také dítě nebo jiný příbuzný nebo jakýkoli jiný člen domácnosti. To může zahrnovat mimo jiné následující typy zneužívání:

  • Fyzické násilí
  • Sexuální násilí
  • Výhrůžné chování
  • Ekonomické zneužívání
  • Psychologické týrání
  • Citové vydírání
  • Sociální násilí
  • Duchovní násilí

osobní svědectví

„První rok našeho manželství byl nejlepším rokem našeho vztahu. Byli jsme šťastní a všechno nám klapalo, a tak jsme se rozhodli založit rodinu. V době, kdy jsem čekala naše první dítě, jsem si na něm všimla změny. Začal mít výbuchy vzteku a hodně křičel. Když jsme jeli autem a já ho rozčílila, dupl na plyn a jel opravdu rychle, což mě děsilo. Když jsem ho požádala, aby zpomalil, jel prostě rychleji. Přestala jsem říkat, co si o věcech a o jeho chování myslím, protože to všechno jen zhoršovalo.“

Další informace o tom, co je domácí násilí můžete najít v manuálu Domácí násilí, jeho prevence a řešení v církvi.

Jak podpořit své přátele,
kteří čelí domácímu násilí?

Vědět, jak nejlépe podpořit oběť domácího násilí, může být obtížné a obavy, že uděláme něco špatně, nám někdy mohou zabránit udělat cokoli. Zde jsou některé z jednoduchých věcí, které můžete udělat:

Získejte informace

Pro začátek je dobré se dozvědět, co je domácí násilí a jak násilné osoby fungují. Často je to právě nedostatek porozumění, který způsobuje, že nejsme takovou pomocí, jakou bychom chtěli být. Náš Průvodce poskytuje ucelený přehled o těchto a dalších věcech. Doporučujeme si jej nejdříve přečíst, abyste měli ucelenou představu.

Naslouchejte a důvěřujte

Pokud vám někdo prozradí, že je vystaven zneužívání, nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, je uvěřit mu; pamatujte, že není vaším úkolem ověřovat tvrzení nebo zpochybňovat jeho zkušenosti. Ujistěte je, že to, co se děje, není jejich vina, není to Boží vůle a nezaslouží si to.

Upřednostněte bezpečí oběti/oběti, která přežila

Nepřibližujte se k násilníkovi ani ho nekonfrontujte, protože by to mohlo oběť vystavit zvýšenému riziku újmy.

Podporujte a respektujte jejich rozhodnutí

I když se zpočátku rozhodnou s násilníkem zůstat, je to jejich volba. Mají nejvíce informací o tom, jak přežít. Pokud se však jedná o děti, jejich bezpečí musí být na prvním místě a tuto volbu může být nutné přehlasovat. Pokud je to možné, podpořte je v tom, aby se obrátili na sociální péči s žádostí o ochranu. Ve všech případech, a zejména pokud jsou součástí domácnosti děti, by měly být dodržovány ochranné postupy. Více informací o ochraně v případě, že se jedná o děti, naleznete v našem Průvodci církví.

Odkažte na příslušné organizace a odbornou pomoc

Například navrhněte, aby zavolali na Národní linku pomoci pro případy domácího násilí. Pokud je to vhodné, nabídněte jim, že agenturu kontaktujete jejich jménem, zatímco budou u vás. Případně jim poskytněte bezpečné a soukromé místo, kde mohou příslušné agentury kontaktovat sami.

Nabídněte praktickou pomoc

Pokud oběť již násilníka opustila, může nabídka praktické pomoci, jako je pomoc při hledání a zařizování/vybavení nového bydlení, vaření jídla nebo hlídání dětí, pomoci zmírnit část stresu, který s sebou odchod od násilníka přináší.

Jak může pomoci církev?

Jak může církev/organizace pomoci dítěti nebo mladistvému v této situaci? Jak správně reagovat v případě, že pachatel chodí do vašeho shromáždění? Pastorační podpora?

Odpovědi na tyto otázky můžete nalézt v průvodci.

Další informace o tom, JAK POMOCI, KDYŽ SE DOZVÍTE O DOMÁCÍM NÁSILÍ můžete najít v manuálu Domácí násilí, jeho prevence a řešení v církvi.