Potřebuji pomoc

Nejste v tom sama, pomoc je na blízku.

Pokud zažíváte domácí násilí, můžete získat pomoc různými způsoby. Ubližuje vám blízká osoba, se kterou sdílíte společnou domácnost? Trvá to dlouho a vy si nevíte rady? Máte pocit viny a stydíte se o tom mluvit? I když si nejste jistá, že se jedná o domácí násilí, můžete se obrátit na lidi, kteří s vámi vše proberou a pomohou vám zjistit, jaké kroky můžete podniknout.

V případě ohrožení života:

Pokud jste v nebezpečí života nebo je ohroženo vaše zdraví a potřebujete pomoc, zavolejte Policii. Linka tísňového volání je 158.

Pokud jste napaden(a) během volání na Policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.

Pro případ vyhrocení situace zvažte tyto kroky:

  • Uschovejte si u osoby, které věříte náhradní klíče, oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a určitý peněžní obnos.
  • Uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění atd.).
  • Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.
  • Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel.
  • Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu a určete jim bezpečné místo v bytě – pokoj, který lze zamknout, sousední dům, kam se mohou v případě hrožení ukrýt. Poučte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí, a nikoliv vás ochraňovat.
  • Domluvte si signál se sousedy (např. světlo venku je rozsvícené = zavolejte policii).
  • Nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků Intervenčního centra, které pomáhá osobám ohroženým domácím násilím.

Pokud nejde o ohrožení života :

Volejte speciální linku 116 006 

Na lince 116 006 nabízí Bílý kruh bezpečí okamžitou a nonstop dostupnou pomoc pro oběti domácího násilí, jim blízké osoby a svědky. Volání je diskrétní a zdarma.

užitečné kontakty

Pokud vám nehrozí bezprostřední nebezpečí, ale potřebujete pomoc nebo podporu, zde jsou užitečné kontakty:

call-t

Intervenční centra

V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Služby intervenčních center jsou poskytovány bezplatně.

Kontakty na intervenční centra

 Hlavní město Praha IC Praha 281 911 883
 Jihočeský kraj IC České Budějovice 603 281 300
 Jihomoravský kraj IC Brno –  Spondea 739 078 078
 Karlovarský kraj IC Sokolov 359 807 001
 Kraj Vysočina IC Vysočina 567 215 532
 Královéhradecký kraj IC Hradec Králové 596 611 239
 Liberecký kraj IC Liberec 482 311 632
 Moravskoslezský kraj IC Ostrava 597 489 207, 739 449 275
 Moravskoslezský kraj IC Havířov 596 611 239
 Olomoucký kraj IC Olomouc 774 406 453
 Pardubický kraj IC Pardubice 466 260 528
 Plzeňský kraj IC Plzeň 466 260 528
 Středočeský kraj IC Kladno 482 311 632
 Středočeský kraj IC Nymburk 775 561 847
 Ústecký kraj IC Ústí nad Labem 475 511 811
 Zlínský kraj IC Zlín 774 405 682

Kontakty pro oběti násilí

Bílý kruh bezpečí

Nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí: 116006

Tel.: 257 317 110

E-mail: centrala.praha@bkb.cz, 116006@bkb.cz

Web: www.116006.cz, www.bkb.cz

 

ROSA

Centrum pro týrané a osamělé ženy

Tel.: 241 432 466, 739 709 764, SOS tel. 602 246 102 (Po-P. 9-18 h)

Krizová bezplatná linka: 800 605 080

E-mail: info@rosa-os.cz, poradna@rosacentrum.cz, azyl@rosacentrum.cz

Web: www.rosa-os.cz

 

Persefona, z. s.

Tel.: 545 245 996, 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz

Web: www.persefona.cz

 

ProFem, o.p.s.

Tel.: 608 222 277

E-mail: info@profem.cz

Web: www.profem.cz

 

ACORUS

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Web: www.acorus.cz

 

Magdalenium

Tel.: 702 065 433

E-mail: magdalenium@magdalenium.cz

Web: www.magdalenium.cz

 

Krizové centrum RIAPS

Nepřetržitá pohotovostní služba

Tel.: 222 586 768

E-mail: riaps@csspraha.cz

Web: www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps.html

 

Česká katolická charita – projekt Magdala

Tel.: 251 552 790

E-mail: magdala@praha.charita.cz

Web: https://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

 

Diakonie ČCE

Web: www.diakoniecce.cz

 

Diakonie ČCE – Středisko krizové pomoci v Praze

Tel.: 739 244 889

E-mail: petra.krupickova@scps.diakonie.cz

Web: https://www.diakonie.cz/sluzba-278-krizovapomoc-praha/

 

Diakonie ČCE – Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie západ)

Tel.: 733 414 421

E-mai: plus@diakoniezapad.cz

Web: https://www.diakoniezapad.cz/sluzbydiakonie-zapad/pro-lidi-v-nouzi/plus-pro-lidiv-krizove-situaci/

 

 

Bílý kruh bezpečí

Nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí: 116006

Tel.: 257 317 110

E-mail: centrala.praha@bkb.cz, 116006@bkb.cz

Web: www.116006.cz, www.bkb.cz

 

ROSA

Centrum pro týrané a osamělé ženy

Tel.: 241 432 466, 739 709 764, SOS tel. 602 246 102 (Po-P. 9-18 h)

Krizová bezplatná linka: 800 605 080

E-mail: info@rosa-os.cz, poradna@rosacentrum.cz, azyl@rosacentrum.cz

Web: www.rosa-os.cz


Persefona, z. s.

Tel.: 545 245 996, 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz

Web: www.persefona.cz


ProFem, o.p.s.

Tel.: 608 222 277

E-mail: info@profem.cz

Web: www.profem.cz


ACORUS

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Web: www.acorus.cz


Magdalenium

Tel.: 702 065 433

E-mail: magdalenium@magdalenium.cz

Web: www.magdalenium.cz


Krizové centrum RIAPS

Nepřetržitá pohotovostní služba

Tel.: 222 586 768

E-mail: riaps@csspraha.cz

Web: www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps.html


Česká katolická charita – projekt Magdala

Tel.: 251 552 790

E-mail: magdala@praha.charita.cz

Web: https://praha.charita.cz/sluzby/magdala/


Diakonie ČCE

Web: www.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – Středisko krizové pomoci v Praze

Tel.: 739 244 889

E-mail: petra.krupickova@scps.diakonie.cz

Web: https://www.diakonie.cz/sluzba-278-krizovapomoc-praha/

Diakonie ČCE – Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie západ)

Tel.: 733 414 421

E-mai: plus@diakoniezapad.cz

Web: https://www.diakoniezapad.cz/sluzbydiakonie-zapad/pro-lidi-v-nouzi/plus-pro-lidiv-krizove-situaci/

Kontakty pro Děti

Locika

Tel.: 725 183 141

E-mail: info@centrumlocika.cz

Web: https://www.centrumlocika.cz/

 

Dětské krizové centrum

Tel.: 241 484 149, 777 715 215

E-mail: problem@ditekrize.cz

Web: https://www.ditekrize.cz/pomahame-detem/

 

 

Linka Bezpečí

Tel.: 116 111

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Web: https://www.linkabezpeci.cz/

 
Cestou necestou

Krizové centrum pro rodinu

Tel.: 605 203 876

E-mail: kcr@cestounecestou.org

Web: https://cestounecestou.org/

 

Spondea

Tel.: 739 078 078, 725 735 883

E-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

Web: https://www.spondea.cz/cz

 

Locika

Tel.: 725 183 141

E-mail: info@centrumlocika.cz

Web: https://www.centrumlocika.cz/

 

Dětské krizové centrum

Tel.: 241 484 149, 777 715 215

E-mail: problem@ditekrize.cz

Web: https://www.ditekrize.cz/pomahame-detem/

 

 

Linka Bezpečí

Tel.: 116 111

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Web: https://www.linkabezpeci.cz/

 
Cestou necestou

Krizové centrum pro rodinu

Tel.: 605 203 876

E-mail: kcr@cestounecestou.org

Web: https://cestounecestou.org/

 

Spondea

Tel.: 739 078 078, 725 735 883

E-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

Web: https://www.spondea.cz/cz

 

Kontakty pro pachatele násilí

Liga otevřených mužů

Tel.: 728 563 768 (Program Zvládání vzteku 721 854 177)

E-mail: info@ilom.cz

Web: https://ilom.cz/

 

Persefona, z. s.

Projekt „Bezpečné soužití– terapie pachatelů domácího násilí – nová výzva“

Tel.: 731 442 731

E-mail: bezpecnesouziti@persefona.cz

Web: www.persefona.cz

 

Diakonie ČCE – Stop násilí

Tel.: 777 734 172, 777 734 173

E-mail: vztahy@diakonie-praha.cz

Web: https://www.nasilivevztazich.cz/

 

Program VIOLA

Centrum sociálních služeb Praha

Tel.: 281 911 883

E-mail: viola@csspraha.cz

Web: https://www.csspraha.cz/tyka-se-me-domaci-nasili

 

Psychoterapeutické centrum Gaudia

Tel.: 242 87 327, 773 993 036

E-mail: info@gaudia.cz

Web: www.gaudia.cz

 

Liga otevřených mužů

Tel.: 728 563 768 (Program Zvládání vzteku 721 854 177)

E-mail: info@ilom.cz

Web: https://ilom.cz/

 

Persefona, z. s.

Projekt „Bezpečné soužití– terapie pachatelů domácího násilí – nová výzva“

Tel.: 731 442 731

E-mail: bezpecnesouziti@persefona.cz

Web: www.persefona.cz

 

Diakonie ČCE – Stop násilí

Tel.: 777 734 172, 777 734 173

E-mail: vztahy@diakonie-praha.cz

Web: https://www.nasilivevztazich.cz/

 

Program VIOLA

Centrum sociálních služeb Praha

Tel.: 281 911 883

E-mail: viola@csspraha.cz

Web: https://www.csspraha.cz/tyka-se-me-domaci-nasili

 

Psychoterapeutické centrum Gaudia

Tel.: 242 87 327, 773 993 036

E-mail: info@gaudia.cz

Web: www.gaudia.cz

 

Další informace o tom, jak získat POMOC můžete najít
v manuálu Domácí násilí, jeho prevence a řešení v církvi.